Användarvillkor

Se även vår Sekretesspolicy

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.sniph.com (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”), de Produkter och tjänster som levereras enligt Prenumerationerna och de produkter och tjänster som levereras en gång (”Direktköp”). Med “Doft” avses den mindre flaska med parfym som varje månad levereras hem till dig.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. INFORMATION OM OSS

Sniph AB. Organisationsnummer: 559032-3597
Adress: Sniph AB, Igeldammsgatan 22B, 112 49 Stockholm, E-post: [email protected]
Momsregistreringsnummer: SE559032359701
Styrelsens säte: Stockholm

2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans till adress i Sverige.
2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Doft har eller kommer att skickas till dig.
2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får en Doft till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. “Limited Edition”) kan dock vara begränsade till en Doft, varvid avtalet endast gäller för den Doften och automatiskt upphör därefter.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.
2.5 Du kan registrera dig på Sniph utan att göra ett köp. Det betyder att du blir en Sniph-medlem med samma rättigheter och krav som en betalande kund, förutom de som är direkt kopplade till ett köp. Du behåller ditt medlemsskap till dess att du uttryckligen begär att få avsluta det eller om du har varit inaktiv under en lång period, enligt villkoren i vår Integritetspolicy. Notera att en uppsägning av en prenumeration inte betyder att du tas bort som Sniph-medlem. Detta sker för att förenkla pauser och att fortsatt kunna ta del av de rekommendationer och andra delar som Sniph erbjuder utan kostnad.

3. PRISER

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.
3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.
3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 7.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. BETALNING

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag nästkommande kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid Direktköp utgår avgiften direkt vid köp. Även i de fall Produkten är ett presentkort som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden har Sniph ingen möjlighet att återbetala köpet.
4.3 Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Direktbetalning genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard & American Express)
  • Faktura
  • Delbetalning

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.
4.4 Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till [email protected] (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).
4.5 Betalning kan även ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).
4.6 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. LEVERANSTIDER

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Doft att skickas en gång varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Doften att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Vi gör vårt bästa för att skicka dig din första Doft så fort som möjligt.
5.2 Vid beställning av en Produkt skickas denna så fort som möjligt till den adress du angivit vid beställningen. Vid ej uthämtat paket från ombud debiteras en administrationsavgift á 150 SEK.
5.3 Om en Doft tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Doft den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

6. PRODUKTER OCH PAKETERING

6.1 Allt innehåll på Webbplatsen är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. Sniphs beskrivningar av dofterna har inte granskats av Läkemedelsverket. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet och andra föreskrifter är återgivna enligt vad som framgår av originalprodukten. Alla produkter skall användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Försäkra dig alltid om att produkten inte innehåller något du är allergisk mot.
6.2 Alla produkter på sajten, inklusive alla prover vi tillhandahåller, är avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förebehåller vi oss rätten att byta ut eller ändra den produkt som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan att på förhand meddela dig som kund.
6.3 Sniph har endast originalprodukter. Sniph ompaketerar originalparfymer till mindre månadsförsändelser som passar i vårt etui. 

7. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

7.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt. Prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.
7.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller genom att maila oss på [email protected]. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 5 (fem) dagar innan din nästa leverans om du inte vill ha nästkommande månads Doft. 
7.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 7.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för Produkter som endast omfattar en leverans.

8. ÅNGERRÄTT

8.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar Doften.
8.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
8.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Doften till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till [email protected]. Doften kan återsändas till följande adress: Sniph AB, Igeldammsgatan 22B, 112 49 Stockholm. Vi ber dig återsända den kompletta Doften i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på Doften gäller av hygienskäl inte ångerrätten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella Doften. 
8.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Doften i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).
8.5 Garanti “Prova och älska” 

För prenumeration:
Med vår garanti ”Prova och älska” är du inom 30 dagar från den dag du mottar Doften berättigad att få ytterligare en Doft rekommenderad av våra doftkonsulter om du inte är nöjd med din första prenumerationsdoft. Är du fortsatt inte nöjd med din andra Doft vi har valt ut till dig är du berättigad retur av din första prenumerationsdoft även om din produkt är använd / öppnad. Du ansvarar för returfraktkostnader. Återbetalning kommer att utfärdas tillbaka till den ursprungliga betalningsmetoden, om inte annat har ordnats.

Så här fungerar “Prova och älska” garantin

  • Kontakta kundservice på [email protected] om du inte är nöjd med din första doft
  • Be om en ny doftrekommendation utifrån dina preferenser
  • Är du fortsatt inte nöjd med din nya rekommendation är du berättigad att skicka tillbaka din första prenumerationsdoft och få pengarna tillbaka så snart vi har mottagit produkten.

9. REKLAMATION

Om en Doft är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Doften och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till [email protected]. Återbetalning för felaktig Doft sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

10. ÅTERBETALNINGSPOLICY

10.1 Om du lämnar tillbaka en Doft till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Doften, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Doften samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Doften till oss (se punkt 8.3).
10.2 Om du lämnar tillbaka en Doft till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Doften är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Doften och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Doften. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Doften.
10.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

11. ANSVAR

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Dofterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

12. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. MEDDELANDEN

Meddelanden till oss ska skickas till [email protected]. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Dofterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.