SNIPHS SEKRETESSPOLICY

Se även våra Användarvillkor

GÄLLER FRÅN 25 MAJ 2018

1. Inledning

2. Om denna policy

3. Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

5. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

6. Vad använder vi dina personuppgifter till?

7. Delning av dina personuppgifter

8. Lagring och borttagning av uppgifter

9. Överföring till andra länder

10. Så skyddar vi dina uppgifter

11. Åldersgräns

12. Ändringar i denna sekretesspolicy

13. Så kontaktar du oss

1. INLEDNING

Tack för att du vill vara en del av Sniph!

På Sniph vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå dina parfymvanor så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Detta är vårt mål och denna Sekretesspolicy (“Policy”) beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

2. OM DENNA POLICY

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Sniph AB. Policyn gäller alla Sniph-tjänster och tillhörande tjänster (kallas hädanefter för ”Sniph-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Sniph-tjänsten definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1. se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Sniph-tjänsten
 3. förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i “Hur du kontaktar oss” nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda Sniph-tjänsten.

3. DINA RÄTTIGHETER OCH ÖNSKEMÅL: GER DIG VALFRIHET OCH KONTROLL

Du kanske känner till att det finns en EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att protestera –
  • rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
  • rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Sniph ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till inställningar i ditt konto på Sniph-tjänsten, i e-postmeddelanden vi skickar ut och genom att kontakta oss via vår sajt, e-post, sociala medier eller brev. Vi kommer också att successivt lägga till mer funktioner som gör att du direkt kan ändra dina inställningar, ge eller ta bort samtycke med mera.

Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”). De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Sniph (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).

Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta oss via e-post [email protected]. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

4. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för Sniph-tjänsten – när du registrerar dig för Sniph-tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Sniph-tjänsten, t.ex. e-postadress, namn, födelsedatum, kön och land.
 2. Genom din användning av Sniph-tjänsten – när du använder Sniph-tjänsten samlar vi in personuppgifter kring din användning av Sniph-tjänsten, t.ex. vilka parfymer du gillat.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.
 4. Från tredje part – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla Sniph-tjänsten (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Sniph ditt samtycke till datadelning, eller om Sniph har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla Sniph-tjänsten.

Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, forskning, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av Sniph-tjänsten och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i Sniph-tjänsten.

5.VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN DIG?

Nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till Sniph-tjänsten:

Uppgifter för kontoregistrering

Detta är de personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Sniph-tjänsten. Detta inkluderar din e-postadress, födelsedatum, kön, postnummer och land.

Vissa av de personuppgifter vi ber dig om krävs för att skapa ett konto. Du kan även ge oss vissa ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna göra ditt konto mer anpassat för dig.

Vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilken Sniph-prenumeration du registrerar dig för och huruvida du använder en tredjepartsleverantör (såsom Facebook) för att registrera dig för och använda Sniph-tjänsten. Om du använder en tredjepartsleverantör för att skapa ett konto får vi personuppgifter genom denna tredjepartsleverantör, men endast om du har samtyckt till att tredjepartsleverantören får dela dina personuppgifter med oss.

Personuppgifter som samlas in genom din användning av Sniph-tjänsten:

Uppgifter om användning av Sniph-tjänsten

Personuppgifter som samlas in om dig när du använder Sniph-tjänsten. Kan innefatta följande:

 • Information om din typ av Sniph-prenumeration.
 • Information om din interaktion med Sniph-tjänsten, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör och dina interaktioner med andra Sniph-användare. Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer och reklam du får.
 • Användarinnehåll som du publicerar på Sniph, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Sniph och dina interaktioner med Sniph-kundtjänsten.
 • Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till Sniph-tjänsten, webbläsartyp, språk, och operativsystem. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår Cookie-policy för cookies.

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet:

Betalningsinformation

Vi kan samla in dessa personuppgifter om du registrerar dig för en provperiod eller köper något av våra prenumerationer (enligt definitionen i användarvillkoren) eller gör andra köp via Sniph-tjänsten. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod men innefattar information som:

 • namn
 • födelsedatum
 • kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer
 • postnummer
 • mobiltelefonnummer och
 • uppgifter om din transaktionshistorik.

Om du väljer att betala med faktura tillhandahåller vi dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.

Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier

Dessa personuppgifter används för att du ska kunna registrera dig för och delta i dessa typer av kampanjer. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen.

Marknadsföringsdata

Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Sniph och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • via e-post,
 • medan du använder Sniph-tjänsten och/eller
 • direkt från tredje part.

6. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

När du använder eller interagerar med Sniph-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:

För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Sniph-tjänsten och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Sniph, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner i eller utanför Sniph-tjänsten.

Rättslig grund för behandlingsändamålet: Genomföra avtal
Berättigade intressen

Vilka kategorier av personuppgifter som används av Sniph för behandlingsändamålet: Data för kontoregistrering
Data om tjänstanvändning

För att förstå hur du kommer åt och använder Sniph-tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Sniph-tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via Sniph-tjänsten. Genomföra avtal
Berättigade intressen. Data för kontoregistrering
Data om tjänstanvändning.

För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Sniph-tjänsten. Genomföra avtal
Berättigade intressen
Data för kontoregistrering
Data om tjänstanvändning

För att behandla din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Sniph-tjänsten.
Genomföra avtal
Efterleva juridiska åtaganden
Berättigade intressen
Betalningsinformation

För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för:

marknadsföring
forskning
deltagande i tävlingar, enkäter och lotterier
reklamsyften
via e-post, aviseringar eller andra meddelanden, i enlighet med eventuella godkännanden du kan ha meddelat oss (t.ex. via dina kontoinställningar).
Samtycke
Berättigade intressen
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
Marknadsföringsuppgifter

Om du behöver ytterligare information de avvägningar som Sniph har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 13 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

7. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Följande personuppgifter delas endast med de mottagarkategorier som beskrivs i tabellen nedan om:

 • du väljer att använda dig av respektive funktion i Sniph-tjänsten där delning av viss information krävs för korrekt användning av funktionen i Sniph-tjänsten eller
 • du uttryckligen beviljar oss ditt medgivande till att dela personuppgifterna, t.ex. genom att välja lämplig inställning i Sniph-tjänsten.

Andra Sniph-medlemmar: Det kan också finnas tillfällen då du vill att vi ska dela vissa uppgifter om tjänsteanvändning, särskilt om din användning av Sniph med andra Sniph-användare.

När du betygssätter parfymer du provat kanske du till exempel vill att dessa ska visas för andra i Sniph-tjänsten, men du kan också när som helst göra dem privata.
Parfymproducenter och varumärken: Du kan be oss att dela personuppgifter (t.ex. din e-postadress) med parfymproducenter eller varumärken, eller andra partner som kan vilja skicka nyheter och kampanjerbjudanden direkt till dig, men du kan även återkalla samtycket när som helst.

Läs mer om hur du hanterar meddelanden, offentligt tillgänglig information och vad du delar med andra i avsnitt 3, ”Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”, i denna policy.

Information vi kan dela:

Tjänsteleverantörer och andra: Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Sniph-tjänsten, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för Sniph-tjänsten med innehåll och den information vi behandlar.

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.

Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av Sniph-tjänsten för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Sniph.

Sniphs partner: Om du får åtkomst till Sniph-tjänsten via ett erbjudande som du fått eller köpt av en tredje part, som en online-butik, delar vi personuppgifter med den tredje parten om din användning av Sniph-tjänsten, t.ex. om och i vilken utsträckning du har använt erbjudandet, aktiverat ett Sniph-konto eller aktivt använt Sniph-tjänsten.
Beroende på hur du registrerar dig för Sniph-tjänsten (t.ex. via en tredjepartstjänst eller en online-butik) delar vi ditt Sniph-användarnamn eller de andra kontoregistreringsuppgifter som behövs för att aktivera ditt konto.

Vi delar kanske också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med våra partner från parfymbranschen för att hjälpa dem förstå hur de produkter de tillhandahåller till oss betygssätts och hanteras och för att du ska kunna få produkter via Sniph-tjänsten.
Vi delar också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med marknadsföringspartner som hjälper oss med marknadsföringskampanjer.

Akademisk forskning: Vi delar dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk analys och akademiska undersökningar, men endast i pseudonymiserat format.

Andra företag inom Sniph: Vi delar dina personuppgifter med andra Sniph-bolag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla Sniph-tjänsten.

Polis och dataskyddsmyndigheter

Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

Polis och dataskyddsmyndigheter: Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

Köpare av vår verksamhet

Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare.

Köpare av vår verksamhet: I den här situationen fortsätter Sniph att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

8. DATALAGRING OCH BORTTAGNING

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Sniph-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Sniph-tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder Sniph-tjänsten, oavsett om du är betalande prenumerant eller endast är registrerad medlem. Vi kan t.ex. behålla din doftgarderob, dina betyg och kontoinformation. Detta är för att du skall kunna göra uppehåll i dina inköp eller prenumerationer men fortsatt få de rekommendationer och andra funktioner som Sniph-tjänsten tillhandahåller alla medlemmar.

På din begäran eller om du är inaktiv under en lång period, normalt 36 månader, tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

9. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Sniph delar dina personuppgifter globalt med andra företag i Sniph-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy. Detta innefattar Sniph-koncernföretag i följande länder: Storbritannien och Sverige. Sniph kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Sniph se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.

10. SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Sniph-tjänsten.

11. ÅLDERSGRÄNS

Sniph-tjänsten är inte avsedd för personer under 18 år.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Sniph-tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.

Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Sniph kan du kontakta oss via [email protected] och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Sniph-konto.

12. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Sniph-tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

13. SÅ KONTAKTAR DU OSS

Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på följande adress:

Sniph AB

Sibyllegatan 18

114 42 Stockholm

Sverige

Sniph AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Vi hoppas att du gillar Sniph!

SNIPHS COOKIEPOLICY

Gäller från och med 25 maj 2018

1. Vad är cookies och annan liknande teknik?

2. Hur använder Sniph cookies?

3. Så hanterar du dina inställningar för cookies

4. Uppdateringar i denna policy

5. Så kontaktar du oss

Hej och välkommen till Sniphs cookiepolicy (”policy”)!

Syftet med denna policy är att ge dig som användare av Sniphs tjänster tydlig och lättillgänglig information om cookies som Sniph använder, vilken roll de spelar för att hjälpa oss att ge dig bästa möjliga upplevelse och vilka val du har när det gäller dina cookieinställningar.

1. VAD ÄR COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE TEKNIK?

Cookies är textfiler som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. De är praktiska eftersom de gör att en webbplats kan känna igen en användares enhet. Mer information om cookies finns på: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

Termen cookie beskriver faktiskt en rad olika tekniker, inklusive

 • pixeltaggar (transparenta grafiska bilder som placeras på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och indikerar att en sida eller ett e-postmeddelande har visats),
 • mobilenhetsidentifierare och
 • webblagring som används i skrivbordsprogramvara eller mobila enheter.

Vi använder termen cookies i den här policyn för att täcka alla typer av teknik, men vi ger dig tydlig information så att du kan fatta välgrundade beslut om dina cookie-inställningar.

Cookies utför många olika jobb, som att låta dig navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, komma ihåg dina inställningar och allmänt förbättra din användarupplevelse. De kan också hjälpa till att säkerställa att annonser du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen.

Det finns några olika sorters cookies, inklusive:

Sessionscookies och permanenta cookies

 • Sessionscookies – Dessa cookies upphör att gälla när du stänger webbläsaren.
 • Permanenta cookies – Dessa cookies finns kvar på din enhet under en viss tidsperiod eller tills du tar bort dem.

Första- och tredjepartscookies

 • Förstapartscookies – Dessa cookies ställs in av den aktuella webbplatsen du besöker, antingen av oss eller av tredje part på vår begäran.
 • Tredjepartscookies – Dessa cookies ställs in av en annan part än den webbplats du besöker. Om du besöker Sniphs webbplats eller använder Sniph-tjänsten, och en annan part ställer in en cookie genom den webbplatsen skulle detta vara en tredjepartscookie.

Cookies varierar också beroende på vilket syftet är med dem, inklusive:

Helt nödvändiga cookies: Dessa cookies är avgörande för att du ska kunna använda funktionerna i våra tjänster. Utan dessa cookies kan inte tjänster som du har bett om, t.ex. e-fakturering, tillhandahållas.

Sammanfattningsvis möjliggör dessa cookies tjänster du har efterfrågat och användning av våra tjänster.

Prestandacookies: Dessa cookies samlar information om hur besökare använder våra tjänster, bland annat vilka sidor de besöker oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar in anonym information om vilka sidor som besöks. All information dessa cookies samlar in sammanställs och är anonym. Vi använder den bara för att förbättra prestandan för våra tjänster.

Webbanalyser som använder cookies för att samla in data för att förbättra prestanda på en webbplats omfattas av denna kategori. De kan t.ex. användas för att testa designer och säkerställa att ett enhetligt utseende bibehålls för användaren. Denna kategori inkluderar inte cookies som används för beteendeanalys och riktade annonsnätverk.

Funktionscookies: Dessa cookies gör att webbplatsen minns vilka val du gör (t.ex. användarnamn, språk eller region) och ger bättre och mer personanpassade funktioner. Dessa cookies kan även användas för att minnas dina ändringar av textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbplatser som du kan anpassa. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras, och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Dessa cookies minns vilka val du gör för att förbättra din upplevelse.

Om samma cookie används för omriktning måste de även ingå i kategorin ”Riktade cookies och annonscookies”. Den kan även omfatta cookies som används för att leverera en specifik funktion, men där funktionen omfattar cookies som används för beteendeanalys och riktade annonsnätverk måste de även ingå i kategorin ”Riktade cookies och annonscookies”, förutom i den här kategorin.

Riktade cookies och annonscookies: Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta effektiviteten hos reklamkampanjer. De placeras oftast ut av reklamnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats, och den här informationen delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer. Riktade cookies och annonscookies kopplas ofta till sidfunktionalitet som tillhandahålls av andra organisationer.

Dessa cookies samlar in information om dina surfvanor i syfte att göra annonser relevanta för dig och dina intressen.

2. HUR ANVÄNDER SNIPH COOKIES?

Sniph, eller tjänsteleverantörer som agerar å våra vägnar, använder olika typer av cookies som anges i Avsnitt 1 ovan på följande sätt:

Helt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla den Sniph-tjänst du har begärt. Vi kan t.ex. se vilken typ av prenumeration du har och förse dig med tjänster i enlighet med det.

Prestanda/analys: Vi använder cookies och annan liknande teknik för att analysera hur användare får åtkomst till och använder Sniph-tjänsten och hur den presterar. Vi använder informationen för att underhålla, tillhandahålla och förbättra Sniph-tjänsten. Vi kan också inhämta information från våra e-nyhetsbrev eller andra meddelanden vi skickar till dig, inklusive om du öppnade eller vidarebefordrade ett nyhetsbrev eller klickade på något av innehållet. Denna information upplyser oss om våra nyhetsbrevs effektivitet och hjälper oss att säkerställa att vi levererar information du tycker är intressant.

Funktion: Dessa cookies gör att vi kan tillhandahålla Sniph-tjänsten enligt dina önskemål. När du t.ex. fortsätter att använda eller komma tillbaka till Sniph-tjänsten kan vi erbjuda våra tjänster till dig utifrån de uppgifter du lämnar till oss, t.ex. komma ihåg ditt användarnamn, hur du har anpassat våra tjänster och påminna dig om parfymer du har tyckt om tidigare.

Riktad annonsering: Vi använder dessa cookies och annan liknande teknik för att tillhandahålla annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen, inklusive anpassad annonsering. Informationen kan också användas för att registrera hur många gånger du har fått en viss annons, för att se till att vi inte visar samma annons för dig upprepade gånger och för att på annat sätt hjälpa oss att mäta hur effektiva de är.

Tredje part: Vi kan låta våra affärspartners använda cookies eller annan liknande teknik på eller utanför Sniph-tjänsten i samma syfte som anges ovan, inklusive insamling av information om dina onlineaktiviteter över tid och mellan olika webbplatser, program och/eller enheter.

Sniph-annonser: Vi arbetar med webbplatsutgivare, programutvecklare, annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera annonser och annat innehåll som marknadsför Sniph på andra webbplatser och tjänster. Cookies och annan liknande teknik kan användas för att förse dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser, program och enheter, och för att reglera den reklam du får och mäta dess effektivitet.

3. SÅ HANTERAR DU DINA INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

COOKIES I WEBBLÄSAREN

Du kan när som helst dra tillbaka eller ändra ditt medgivande till vår användning av cookies. Om du inte längre vill ta emot cookies kan du använda dina webbläsarinställningar för att godkänna, neka och ta bort cookies. För att göra det följer du instruktionerna som finns i webbläsaren (vanligtvis under ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera”).

Observera att om du ställer in din webbläsare att nekar cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på Sniphs webbplats. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.

MOBILA IDENTIFIERARE

På din mobila enhet kan ditt operativsystem ge dig ytterligare alternativ för att avböja anpassad annonsering eller på annat sätt återställa dina mobila identifierare. Du kan t ex. använda ”Limit Ad Tracking” (Begränsa spårning) (på iOS-enheter) eller en inställning om att ”Opt out of Interest-Based Ads” (Avböja anpassade annonser) (Android) vilket gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar för annonser som är inriktade på dina intressen.

ANPASSAD ANNONSERING

Vissa riktade annonser som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar å våra vägnar) visar för dig utifrån information om dina onlineaktiviteter på olika webbplatser och andra interaktiva egenskaper som sköts av tredje part kan innefatta ikonen ”AdChoices” eller annan mekanism för att avböja anpassade annonser. Du kan klicka på ikonen AdChoices eller besöka aboutads.info för att få mer information om insamling och användning av information om dina onlineaktiviteter för anpassad annonsering eller om du vill veta hur du nekar till att låta dina data användas för anpassad annonsering av företag som deltar i Digital Advertising Alliance (DAA).

 • Europeiska användare kan också besöka youronlinechoices.com för att lära sig hur man nekar till att låta sina data användas för anpassad annonsering av medlemsföretag i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).
 • Vektyget för avböjandekrav från Network Advertising Initiative (NAI) på networkadvertising.org/choices ger dig möjlighet att neka till att använda information om dina onlineaktiviteter för anpassad annonsering från NAI:s medlemsföretag.

4. UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer du att få ett meddelande om detta, t.ex. genom att vi visar ett tydligt meddelande i Sniph-tjänsten eller genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig. Vi kan meddela dig i förväg.

5. SÅ KONTAKTAR DU OSS

Tack för att du har läst vår cookiepolicy. Om du har några frågor om denna cookiepolicy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på följande adress:

Sniph AB

Igeldammsgatan 22B, 112 49, Stockholm

Sverige

Vi hoppas att du gillar Sniph!