Sniph

Ett projekt inspirerat av kvinnliga förebilder som kompromisslöst har definierat sin unika plats i världen bortom förväntningar, rädslor och normer.