Sana Jardin

Sana Jardin är ett socialt medvetet, lyxigt parfymhus. Sanas vision är att använda ren och hållbar parfym som ett medel för kvinnors ekonomiska bemyndigande. Sana Jardin bygger på principerna för en cirkulär ekonomi - varumärkets alternativa affärsmodell gör det möjligt för kvinnor i försörjningskedjan att bli mikroentreprenörer genom att cykla upp avfallsprodukterna från parfymproduktion.